Com prevenir els riscos associats a la feina en altures

El principal risc de realitzar un treball en altures són les caigudes a diferent nivell. Doncs com el seu nom indica, són aquells treballs que es realitzen a més de dos metres de terra (escales, bastides, cobertes, etc.) on un accident pot provocar lesions irreversibles i fins i tot la mort.

Riscos derivats de la feina en altures

Quan realitzem qualsevol tipus de treball en altures, el perill principal i més habitual són les caigudes a diferent nivell que puguem patir. Però, hi ha més riscos que tot i ser secundaris són igual d'importants:

 

  • Caigudes d'objectes per desplom o esfondrament
  • Caigudes de material quan s'està manipulant
  • Cops contra material que estigui sobre la plataforma
  • Mal estat de la bastida
  • muntatge defectuós
  • Possibles contactes elèctrics
  • Les empreses han d'avaluar detalladament tots els perills als que, dia a dia, s'enfronten seus treballadors amb l'objectiu de solucionar-los.

Com prevenim les situacions de perill?

En primer lloc, la formació en matèria de seguretat de la feina en altures és un pilar fonamental en el qual basar una solució preventiva d'accidents. Els treballadors han de conèixer per endavant els perills que es poden trobar i, per tant, conèixer les tècniques necessàries per a la seva autoprotecció.

 

En segon lloc, les empreses a més de comptar amb els sistemes adequats han de rebre assessorament d'una empresa especialitzada per al muntatge i manteniment d'aquests. Si es treballa amb bastides s'ha de senyalitzar la zona de risc amb un sistema indicatiu.

Bastides i plataformes elevadores

LLOGUER I VENDA

Prevenir riscos en el muntatge i desmuntatge de bastides i plataformes elevadores.

Si es treballa amb bastides o sistemes d'elevació, cal senyalitzar la zona de perill amb algun sistema indicatiu que serveixi d'avís tant per a treballadors com a vianants.

 

A la seva instal·lació s'han d'estudiar correctament els factors del terreny i l'entorn per evitar esfondraments. Per això, una empresa especialitzada ha de realitzar els càlculs pertinents i establir un pla de muntatge. El desmuntatge s'ha de fer seguint un ordre específic establert prèviament amb l'objectiu que l'equilibri general de l'estructura no es vegi compromès.

 

Els treballadors han d'anar equipats amb els EPI necessaris com arnesos, cascos de seguretat i calçat adequat, entre d'altres. Perquè quan està en joc la teva vida has de comptar amb el millor equipament per a seguretat del treball en alçada.

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *