certificació energètica

Certificació Energètica de l'Habitatge

Si esteu considerant la compra o lloguer d'una propietat, és natural que us sorgeixin dubtes essencials: Com estimar quanta energia consumirà el futur habitatge? La resposta és comprendre i obtenir el certificat d'eficiència energètica.

Què implica el certificat dun habitatge?

El certificat d'eficiència energètica es presenta com una eina crucial per promoure la transparència i l'eficiència al mercat immobiliari espanyol. Proporciona informació detallada sobre el consum d'energia i les emissions de CO2 associades, cosa que ajuda els consumidors a prendre decisions més conscients i sostenibles en triar un habitatge.

En un món cada cop més preocupat pel canvi climàtic i l'eficiència energètica, el certificat energètic emergeix com un element fonamental a la recerca d'un futur més sostenible.

Marc legal i procediments per obtenir el certificat

El Reial decret 390/2021 estableix les condicions tècniques i administratives que regeixen la realització de les certificacions deficiència energètica dels edificis i la correcta transmissió dels resultats obtinguts en aquest procés.

El procés per obtenir el certificat energètic d'un habitatge es presenta com un tràmit clar i accessible per als propietaris que volen conèixer i millorar l'eficiència energètica de casa seva.

En primer lloc, és essencial contactar amb un certificador autoritzat. Això se simplifica en trobar un llistat de certificadors a la Comunitat Autònoma corresponent o al Col·legi Professional d'Arquitectes i Aparelladors de la província.

Un cop localitzat el certificador, es procedeix a sol·licitar un pressupost i agendar una cita amb el tècnic qualificat designat. Aquest professional realitzarà una inspecció exhaustiva de l'habitatge per recopilar informació administrativa bàsica, com ara la ubicació de la propietat i dades generals de l'edifici al cadastre, així com factures passades per avaluar el consum energètic.

La fase següent implica dur a terme una auditoria energètica in situ. Durant aquesta etapa, el tècnic recopilarà dades sobre les característiques físiques de l'edifici, com l'orientació, l'exposició exterior i els sistemes interns, identificant càrregues mecàniques, d'aigua i elèctriques.

Un cop completada l'auditoria, el tècnic utilitzarà un programari autoritzat pel Ministeri d'Indústria per fer els càlculs d'eficiència energètica i elaborar l'informe corresponent. Aquest informe no presentarà només els resultats de l'avaluació, sinó que també inclourà recomanacions de millora i la qualificació d'eficiència energètica, representada per una lletra entre l'A i la G.

Què implica la qualificació d‟eficiència energètica?

La qualificació d‟eficiència energètica, representada per una lletra entre l‟A i la G, proporciona una visió clara del rendiment energètic de l‟habitatge:

  • A: implica un cost mínim, a penes perceptible a la factura, cosa que es traduiria a pagar aproximadament 35€, gairebé el mateix que pel manteniment del servei.
  • B: representa una despesa considerablement menor que la mitjana, encara que no arriba al mínim. Això seria al voltant de 35-45 euros.
  • C: indica una despesa per sota de la mitjana, encara que propera a aquesta xifra. En euros, seria aproximadament de 45 a 55 euros.
  • D: se situa a la mitjana, però al costat més baix. Per exemple, si la mitjana és de 60 euros, una qualificació D significaria gastar uns 55-60 euros al mes.
  • E: es troba a la mitjana, però a l'extrem superior, oscil·lant entre 60 i 65 euros mensuals.
  • F: implica una despesa per sobre de la mitjana, al voltant de 65-75 euros.
  • G: suposa una despesa força superior a la mitjana, superant els 80 euros mensuals.

Finalment, el certificat generat s'ha de registrar per validar-lo per part de l'Administració autònoma local. Se'n lliurarà una còpia original al propietari, que haurà de conservar-la al seu arxiu durant almenys 10 anys o fins que sigui necessari revalidar-lo.

És obligatori el certificat energètic?

El certificat energètic s'estableix com a requisit ineludible per a tots aquells propietaris d'edificacions, ja siguin habitatges unifamiliars, pisos o locals, que pretenguin posar en lloguer o venda la seva propietat. Aquesta normativa s'aplica tant a les construccions recents com a aquelles de data més llarga que canviïn de mans, imposant la necessitat d'adquirir el certificat abans d'anunciar la unitat per a la seva comercialització.

És imperatiu que el certificat formi part de la informació subministrada pel venedor o propietari al potencial comprador o llogater abans d'emprendre qualsevol negociació relativa a la transacció. Tot i això, certs edificis estan exempts d'aquesta obligació.

Els edificis residencials exempts del certificat energètic són els que tenen una superfície útil total inferior a 50 metres quadrats, així com aquells utilitzats durant menys de quatre mesos a l'any o per un temps limitat amb un consum d'energia previst inferior al 25% del consum anual. En aquests casos, es requereix una declaració del propietari que justifiqui lús de limmoble per a lloguer a curt termini.

En resum, la certificació energètica d'habitatges no és només un requisit legal, sinó una eina invaluable per als propietaris i potencials compradors o llogaters, proporcionant una guia clara per millorar l'eficiència energètica i reduir l'impacte ambiental. Des de la transparència al mercat immobiliari fins a la promoció de pràctiques més sostenibles, el certificat energètic és un pas clau cap a un futur més conscient i respectuós amb el medi ambient.

Andrés Vázquez Ferrete
Andrés Vázquez Ferrete
Enginyer d'edificació a Sermaco Levante

Tècnic de producció de la delegació de València a Sermaco Levante SL, empresa líder al sector de lloguer i venda de plataformes per a treballs en altura.

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes