Bastides tubulars

Bastides tubulars

Les bastides tubulars es caracteritzen principalment per la seva gran versatilitat i robustesa. A causa del seu disseny eficient, tenen múltiples aplicacions i estan indicats per realitzar treballs en diferents sectors. ermiten dissenyar qualsevol tipus de muntatge, per complex que aquest sigui, i proporcionar un accés segur a qualsevol zona de treball en alçada.

seguretat-icona-sermac

Accés fàcil i ergonòmic

Seguretat
i robustesa

Muntatge
ràpid

bastida modular

Bastida tubular ADAPT

El sistema ADAPT és un bastida tubular multidireccionalestà homologat per la norma europea UNE-EN 12810: 2005 y UNE-EN 12811: 2005.

 

Es forma per sistemes modulars galvanitzats que garanteixen una major robustesa i durabilitat en aquest tipus de bastida tubular. Té diverses aplicacions i molt variades, entre les quals destaquen: 

 

  • Cimbres, apuntalaments i contenció de façanes
  • Torres d'accés i passadissos
  • Sistemes per a espectacles: llotges i tribunes
 

La seva característica multidireccional el converteix en la solució ideal per al muntatge en edificis de formes irregulars i complexes. Doncs aquesta bastida s'adapta a qualsevol estructura amb una gran versatilitat. És a dir, permet formar una superfície de treball continua i segura. 

 

Bastida tubular NOR 48

El sistema NOR48 és un bastida bidireccional que s'adapta a la morfologia de façanes d'estil recte i lineal. Elestà compost per elements modulars que fan que sigui un sistema molt ràpid de muntar i desmuntar, però sense perdre la solidesa i la seguretat que el caracteritza.

 

Aquest sistema també està homologat per la norma europea UNE-EN 12810: 2005 y UNE-EN 12811: 2005. 

 

És una solució econòmica per treballar a qualsevol tipus de façana gràcies a la seva simplicitat estructural. Doncs, permet estalviar costos pel fet que la seva facilitat en el muntatge i desmuntatge augmenta la productivitat a l'obra. A més, la seva adaptabilitat permet l'accés segur dels operaris a zones de treball altes. Igual que l'anterior sistema, és tot galvanitzat, cosa que en garanteix la seguretat i la robustesa.

Sermaco és garantia de qualitat

Amb l'objectiu d'oferir el millor servei possible en la venda i lloguer de bastides, plataformes de treball (sobre pal i penjolls) i muntacàrregues i ascensors d'obra, tenim implantat un sistema de gestió de la qualitat basant-se en la norma UNE EN ISO 9001:2015.