sicur ifema madrid

SICUR des de la perspectiva en seguretat contra incendis

La tragèdia recent de l'incendi de València afegeix un nivell addicional d'urgència i rellevància a la discussió sobre la protecció contra incendis en edificacions. Aquest incident posa de manifest la importància d'actualitzar i complir les normatives actuals, especialment on les construccions tenen una certa antiguitat.

 

En el cas específic de València, com que l'edifici afectat es va construir sota regulacions anteriors que difereixen de les normatives actuals, podria haver contribuït a la magnitud de l'incident. Això subratlla la necessitat crítica de revisar i adaptar les estructures existents a les normatives de seguretat vigents. Latenció se centra en la importància de la retroactivitat de les regulacions per garantir la seguretat de les edificacions ja construïdes.

 

Aquest incident pot servir com a crida d'atenció per a la revisió d'edificacions antigues. Cal destacar la importància de dur a terme avaluacions de riscos i millores estructurals per complir els estàndards més recents. En el context del SICUR, això podria resultar en una major demanda i presentació de solucions i tecnologies que facilitin l'actualització i la millora de la seguretat en edificis existents.

CTE i el seu DB SI

El CTE i el seu DB SI són eines fonamentals en aquest procés, ja que estableixen els estàndards mínims per a la seguretat contra incendis a la construcció. La tragèdia a València destaca la importància de l'aplicació rigorosa d'aquestes normatives, no només a les noves construccions sinó també a les existents.

Al SICUR, aquest incident podria donar lloc a presentacions i discussions més intensives. Per exemple, sobre la necessitat d‟actualitzacions normatives, inspeccions de seguretat i solucions innovadores per abordar edificacions que encara no compleixen amb els estàndards actuals. Els expositors i professionals podrien centrar-se a demostrar com les tecnologies i els enfocaments avançats en protecció contra incendis poden ser implementats no només en noves construccions, sinó també en la rehabilitació d'estructures antigues.

 

En el Saló Internacional de la Seguretat (SICUR), la protecció contra incendis en edificacions es podria convertir en un tema central que no només respon a la necessitat de complir regulacions com el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i el seu Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI), sinó que també abraça la innovació i la tecnologia per millorar la seguretat i la resposta davant d'emergències.

protecció passiva

En termes de protecció passiva, l'enfocament del CTE DB SI en la resistència al foc dels elements constructius impulsa la investigació i el desenvolupament de materials avançats. En aquest context, podríem imaginar la presentació de materials compostos que no només resisteixen el foc durant períodes més perllongats, sinó que també mantenen la integritat estructural. Així mateix, tecnologies de compartimentació dinàmica podrien ser destacades al SICUR, permetent adaptar l'espai segons la situació per maximitzar la seguretat.

protecció activa

A l'àmbit de la protecció activa, el SICUR s'erigeix ​​com la plataforma ideal per a la presentació de sistemes de detecció i extinció d'incendis que van més enllà de les tecnologies convencionals. Detectors intel·ligents basats en intel·ligència artificial podrien ser exhibits, capaços d'interpretar patrons de fum i comportaments anòmals per a una detecció més precisa. A més a més, sistemes d'extinció que utilitzen agents nets, respectuosos amb el medi ambient i eficaços, podrien guanyar protagonisme en aquest esdeveniment.

El potencial de SICUR

La interoperabilitat daquests sistemes és essencial, i el SICUR proporciona una oportunitat per destacar solucions que integra la connectivitat. Això permet una resposta coordinada i automatitzada davant d'esdeveniments d'incendi. Presentacions en viu daquests sistemes interconnectats poden il·lustrar com cada component contribueix a una resposta ràpida i efectiva.

En termes de formació i conscienciació, el SICUR pot ser un escenari per demostrar les darreres innovacions en programes educatius sobre seguretat contra incendis:

 

    • Simuladors d'evacuació interactius

    • Realitat virtual aplicada a entrenaments de resposta davant d'incendis

    • Aplicacions mòbils per a la difusió d'informació de seguretat podrien ser presentats, destacant com la tecnologia pot tenir un paper fonamental en la preparació i la conscienciació dels ocupants.

El SICUR es presenta com un entorn dinàmic i propici per exhibir avenços significatius en el camp de la protecció contra incendis. Integrant elements de protecció activa i passiva, recolzats per tecnologies innovadores i pràctiques de formació avantguardistes, es pot avançar cap a una seguretat integral a l'entorn construït. L'objectiu és contribuir a la creació d'edificacions més segures i preparades per fer front a desafiaments d'incendis amb eficàcia i resiliència.

José Antonio Martínez Marco
José Antonio Martínez Marco
Arquitecte

Tècnic de producció de la delegació de València a Sermaco Levante SL, empresa líder al sector de lloguer i venda de plataformes per a treballs en altura.

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes