escala de gamba

Torres d'accés per a projectes que requereixin feines en alçada

Les torres d'accés són una eina essencial en qualsevol projecte de construcció, reparació i manteniment que requereixi treballs en alçada. Aquests sistemes de bastides portàtils proporcionen una plataforma segura i estable per als treballadors, cosa que els permet realitzar la seva feina de manera eficient i segura.

Avantatges de les torres d'accés

Un dels principals avantatges de les torres daccés és la seva versatilitat. Estan compostes per diversos components, com ara plataformes, escales i baranes, que es poden acoblar de diferents maneres per adaptar-se a diferents necessitats de treball. Això significa que es poden fer servir en una gran varietat de projectes, des de la construcció d'edificis fins a la reparació de sostres i treballs de pintura i decoració.

 

Un altre avantatge de les torres d'accés és la portabilitat. A diferència de les plataformes de treball elevades, grans i pesades, les torres d'accés són fàcils de transportar i muntar. És a dir, es poden fer servir en llocs de treball remots o de difícil accés, cosa que les fa ideals per a projectes en àrees rurals oa la ciutat.

Lloguer de torres d'accés

PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT

Factors a tenir en compte en treballar en alçada

Tot i això, és important tenir en compte que treballar en altura sempre comporta certs riscos. Per això, és essencial seguir les normes de seguretat i les regulacions aplicables en utilitzar una torre d'accés. Això inclou assegurar que la torre estigui muntada correctament i que els treballadors tinguin l'equip de protecció personal necessari, com ara cascos, arnesos i línies de vida.

 

En conclusió, les torres daccés són una eina essencial per a qualsevol projecte que requereixi treballs en altura. La seva versatilitat i portabilitat les fan ideals per a una varietat de projectes, mentre que la seva seguretat i estabilitat garanteixen que els treballadors puguin fer la seva feina de manera segura i eficient. Tot i que és important seguir les normes de seguretat i regulacions aplicables.

Óscar Navarro Gómez. Enginyer mecànic
  • Càlcul de bastides mitjançant Mètode dels Elements Finits (MEF) amb Tricalc.
  • Disseny i detall d'estructures de bastides i cintres mitjançant CAD.
  • Càlcul d'estructures metàl·liques mitjançant programari Cype.
  • Proporcionar el disseny de bastides més eficient, segur i rendible.
  • Producció de càlculs necessaris per al disseny d'estructures metàl·liques, bastides i cintres.
  • Realitzar i garantir el lliurament dels documents (Plans de muntatge, Ús i Desmuntatge; Certificats Tècnics; Plànols, etc.) necessaris per garantir el bon funcionament de diversos projectes.
  • Brindar assessoria tècnica als clients durant tota la feina per garantir el millor servei possible.

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes