plataforma de cremallera motoritzada

Plataformes motoritzades de cremallera: la solució idònia per a treballs a façanes

En els darrers anys l'ús de plataformes motoritzades sobre cremallera s'ha imposat a tot el sector de la construcció a nivell global.

 

Això és degut a diverses raons:

 

   • econòmic: comparat per exemple amb la bastida tubular multidireccional en façanes de grans dimensions.

   • Versàtil: les diferents modulacions i la capacitat de treure extensibles de fins a 2 metres de longitud fan que s'adapti perfectament a qualsevol façana, fins i tot a les més complexes.

   • Muntatge fàcil i ràpid: el muntatge no sol fer més d'un o dos dies depenent de l'alçada de muntatge.

   • segur: ve proveït de proteccions perimetrals, sòcols i un sistema de seguretat paracaigudes.

   • Augmenten la productivitat: redueixen els temps de treball a façana.
   

  Aquestes plataformes motoritzades sobre cremallera permeten elevar tant el personal com el material necessari per al desenvolupament de l'activitat a realitzar. Són ideals tant per a rehabilitació d'edificis com per a tancament de façana (cara vista, blocs, aplacat, murs cortina, etc), així com per a enderrocs i altres treballs especials.

  Normativa vigent sobre les plataformes motoritzades

   • Directiva de baixa tensió 73/23/CEE, amb la Directiva de compatibilitat electromagnètica 89/336
   • Normativa de seguretat de màquina EN 292-1i2
   • Normativa en seguretat de màquines (equip elèctric) ES-60204 1.
   • Tenen el marcatge CE i declaració CE de conformitat segons el procediment de l'annex IV del RD 1435 / 1992

  Models de bastides motoritzades de cremallera

   
  Euroscaf Model COSMOS
  • Monomàstil: Longitud màxima 11,80m, alçada màxima 150m, càrrega màxima 1.900kg.
  • Bimàstil: Longitud màxima 32,10m, alçada màxima 150m, càrrega màxima 3.800kg.

   

  Euroscaf Model ESE
  • Monomàstil: Longitud màxima 9,80m, alçada màxima 150m, càrrega màxima 1.680kg.
  • Bimàstil: Longitud màxima 30,10m, alçada màxima 150m, càrrega màxima 3.610kg.

   

  Alba-Macrel Model PEC 120
  • Monomàstil: Longitud màxima 9,99m, alçada màxima 120m, càrrega màxima 1.800kg.
  • Bimàstil: Longitud màxima 32,11m, alçada màxima 120m, càrrega màxima 4.000kg.
  Andrés Vázquez Ferrete
  Andrés Vázquez Ferrete
  Enginyer d'edificació a Sermaco Levante

  Tècnic responsable de la delegació de València a Sermaco Levante SL, empresa líder al sector de lloguer i venda de plataformes per a treballs en altura.

  Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes