fabricació de bastides

Procés de fabricació de bastides

Com ja sabreu les bastides tubulars són fabricades per ser utilitzades com a complement del constructor per facilitar el treball en la construcció de nous edificis, les rehabilitacions, el manteniment industrial o la fabricació naval.

Antigament, s'elaboraven amb fusta, però avui dia són més comunes les bastides d'alumini i d'acer. Tot i això, en algunes zones s'utilitzen altres tipus de material com, per exemple, els plàstics.

T'has parat a pensar quins procediments es duen a terme en la fabricació de cadascun dels elements d'un bastida tubular d'acer? A continuació, ho expliquem amb detall.

Inspecció de les matèries primeres

En aquest procés, se supervisen detingudament les primeres matèries que van arribant a fàbrica.
Primer, es verifica l'aparença i es mira si hi falten peces. A més, es repassen els tipus i les especificacions. Posteriorment, es comproven els informes dinspecció, els certificats de qualitat i dinspecció i es confronten amb les condicions reals. I, per últim, es revisa la quantitat dels materials.

Processament mecànic

Després de la inspecció, se sotmeten tots els elements de les bastides a diversos processos mecànics com el tall, el punxonat, l'esclafament, el rectificat dels tubs, entre d'altres, seguint les instruccions dels plànols.

soldadura

Un cop tinguem els elements preparats a la seva mida i forma corresponents, es passa a fer la preparació de presoldadura i es van soldant tots els elements entre si. Al mateix temps, hem d'anar complint el disseny segons les instruccions, a més que no perdin qualitat ja que, si tenen defectes de soldadura, talls soscavats, concavitats, deformitats, esquerdes, existència d'escòria, penetració incompleta i/o fuites de soldadura, s'han de retirar de seguida.

tractament superficial

Quan tenim l'estructura soldada, per protegir les peces i la mecanització, a part d'evitar que s'oxidi i es formi corrosió se'ls aplica un tractament a la superfície. Els més usuals són: el galvanitzat per immersió en calent, l'electro galvanització i la polvorització de pintura.

Post processament

Posteriorment al tractament superficial es poden produir algunes desviacions de forma i mida, per la qual cosa és necessari el post processament. En el que s'efectua és tornar a prendre el mesurament, eliminar l'escòria del zinc, acabar d'eliminar les vores esmolades, rebaves, etc. i per això s'utilitza instruments com el calibrador vernier, el micròmetre espiral i el mesurador de gruix de zinc.

Muntatge

Per assegurar que els elements s'ajustin bé entre si, els ensamblem entre ells per corroborar la precisió de les peces.

¡A treballar!

Ara que ja sabem quin procediment segueixen les empreses en la fabricació de les bastides tubulars, ja ens podem quedar més tranquils en saber que es porta un rigorós control abans de poder utilitzar-los. Així que... A treballar amb seguretat s'ha dit!

Contacta amb els nostres tècnics

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes