lloguer de bastides d'alumini o torres d'alumini mòbils

Torres de treball mòbils (II): muntatge i utilització

En aquest apartat repassarem els requisits de muntatge i utilització de les torres mòbils per tal de prevenir possibles accidents i riscos associats al muntatge, desmuntatge i utilització.

 

Utilització segons tipus de torre

 • Tipus 2: labors d'inspecció, neteja, pintura, fusteria, etc (Sense emmagatzematge de materials)
 • Tipus 3: labors de rehabilitació, construcció, etc (Amb emmagatzematge de materials i suficient capacitat de càrrega)
 

Mesures de prevenció i protecció

Seguretat en el muntatge i desmuntatge: 5 aspectes fonamentals a tenir en compte

 
1. Estudi previ

 • Estarà dissenyada segons el tipus de feina.
 • Haurà de ser autoestable tenint en compte lacció del vent.
 • S'ha de muntar d'acord el manual del fabricant.
 • Muntada, desmuntada i modificada només per personal qualificat.
 • Segons el RD 2177 / 2004 disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.

 
2. Superfície de rodament

 • Superfície llisa (pendent màxima 2%), lliure dobjectes i irregularitats.

 
3. Mètode operatiu de muntatge (mínim 2 operaris)
Torre de bastida multidireccional
 1. Muntatge de la base: rodes, iniciadors, barres horitzontals i plataformes de treball. (Figura 1)
 2. Muntatge dels verticals, diagonals i plataformes del següent nivell i la plataforma amb trapa d'accés. (Figura 2)
 3. Pujar per la trapa i col·locar les dues barres horitzontals de seguretat a tot el perímetre a 0,50 mi 1,0 metre d'alçada i col·locar els sòcols perimetrals. (Figura 3)
 4. Repetir des del punt 2 per a successives alçades.

 

 
Font: INSST. NTP 696. Torres de treball mòbils (II): muntatge i utilització
 
Torre amb sistema de marc prefabricat amb escala incorporada (Alumini)
 1. Muntatge de rodes en marcs, barres horitzontals d'unió i plataforma auxiliar. (Figura 4)
 2. Muntatge de marcs i diagonals. (Figura 5)
 3. Muntatge de plataformes de treball i plataformes amb trapa d'accés. (Figura 6)
 4. Pujar per la trapa i col·locar les dues barres horitzontals de seguretat a tot el perímetre a 0,50 mi 1,0 metre d'alçada i col·locar els sòcols perimetrals. (Figura 7)
 5. Repetir des del punt 2 per a successives alçades.
 
Font: INSST. NTP 696. Torres de treball mòbils (II): muntatge i utilització
 
Torres mòbils amb sistema modular de marc
 1. Muntatge de rodes en marcs, barres horitzontals d'unió i plataforma base. (Figura 8)
 2. Inserció dels marcs als seus allotjaments. (Figura 9)
 3. Col·locació de baranes a extrem superior del marc. (Figura 10)
 4. Elevació del conjunt de baranes frontals i laterals i instal·lació de diagonals. (Figura 11)
 5. Muntatge de plataformes de treball. (Figura 12)
 6. Muntatge de l'escala d'accés i sòcols perimetrals. (Figura 13)
 7. Repetir des del punt 2 per a successives alçades.

 

4. Desmuntatge
 1. En ordre invers al descrit al muntatge.
 2. Queda prohibit llançar qualsevol element de la bastida des de la bastida. Cal utilitzar mecanismes d'elevació i descens adequats (corda, polipasts motoritzats, etc.).
 3. L'amuntegament del material desmuntat s'ha de fer al lloc designat espacialment per fer-ho. S'haurà de col·locar el material ordenat adequadament i haurà de ser retirat com més aviat millor.

 

5. Utilització d'EPI contra caigudes d'alçada en el muntatge
 • Sempre que l'ús de la torre no es pugui fer amb seguretat davant del risc de caiguda en altura. En aquest cas caldrà utilitzar arnès de seguretat lligat a línia de vida amb punt d'ancoratge fix.
 

Recomanacions de seguretat en la utilització de les torres mòbils

 

Prèvies a la utilització
 • Muntatge conforme al manual del fabricant.
 • Inspecció periòdica.

 

Accés a les plataformes de treball
 • Sempre des de dins.
 • Per les plataformes daccés o pels marcs estructurals si el fabricant ho permet.
 • Mai més duna persona alhora.
 • Amb les mans lliures.
 • Calçat adequat i lliure de greixos o olis que propinen relliscades.

 

Utilització
 • Equipat amb els EPI adequats
 • Prohibit carregar o treballar en més de dues plataformes simultàniament.
 • Prohibit moure la torre sempre que hi hagi operaris o materials.
 • Sempre que es mogui la torre caldrà alinear les rodes i comprovar que el recorregut estigui lliure d'obstacles. Els estabilitzadors, si els porta, hauran d'estar tan a prop del sòl com sigui possible.
 • No es poden aplicar forces sobre la torre superiors als valors següents:
  • Alçada plataforma ≤ 4m = 30 daN
  • Alçada plataforma > 4m = 60 daN
 • Quan hi hagi acció del vent el nombre de treballadors estarà limitat:
  • Longitud plataforma ≤ 4m = 1 treballador
  • Longitud plataforma > 4m = 2 treballadors
 • No traieu el cos per sobre de les baranes horitzontals.
 • No es poden unir diverses torres, tret que hi hagi un certificat tècnic.
 • No usar amb vents de més de 40-50 km/h, tret que estigui amarrada o assegurada.

 

Senyalització
 • Càrrega màxima admissible
 • Alçada màxima admissible en interior o exterior
 

Manteniment

El manteniment de les torres mòbils consisteix a fer una revisió periòdica de:

 • Frontisses i tancaments de les trapes de les plataformes d'accés
 • Rugositat dels marcs estructurals dissenyats com a escala d'accés.
 • Bloqueig de les rodes.
 • Pestells de seguretat de les escales plegables.
Andrés Vázquez Ferrete
Enginyer d'edificació a Sermaco Levante SL

Tècnic responsable de la delegació de València a Sermaco Levante SL, empresa líder al sector de lloguer i venda de plataformes per a treballs en altura.

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *