Ancoratges per a les bastides

Prova de Resistència d'Ancoratges: Prova de Càrrega

Els punts d'ancoratge a bastides, plataformes de treball i maquinària són crucials per assegurar el funcionament adequat de les estructures elevades. És essencial garantir-ne la resistència, especialment quan hi ha incertesa sobre la capacitat de càrrega de l'àrea on es realitzarà l'ancoratge. En aquesta perspectiva, la persona encarregada de realitzar les proves de càrrega als ancoratges juga un paper fonamental en assegurar que s'avaluï la resistència, mantenint alts estàndards de seguretat.

 

El procés d'avaluació de càrrega realitzat amb lequip especialitzat permet aplicar forces de tensió de fins a 25 kN al ancoratge. aquesta tècnica, que utilitza un sistema hidràulic i un mesurador analògic d'alta precisió, registra la força aplicada i proporciona mesuraments fiables. Mitjançant aquesta avaluació, és possible determinar si el punt d'ancoratge compleix els requisits de resistència necessaris per assegurar un entorn segur per als treballadors involucrats en tasques a alçades.

 

Si es troba que un ancoratge no satisfà els nivells de resistència requerits, cal implementar mesures correctives, que van des del reforç de l'estructura fins a la cerca d'alternatives més segures per a ancoratge. Aquest enfocament garanteix l'estabilitat de les estructures elevades i preveu possibles riscos de caigudes, assegurant la protecció dels treballadors. En adherir-se als estàndards pertinents, l'avaluació de càrrega en ancoratges exerceix un paper crucial en verificar la resistència i l'adequada instal·lació dels punts d'ancoratge, cosa que alhora brinda confiança i assegura el compliment dels requisits de seguretat en l'àmbit de la construcció.

 

Conclusió: prova de resistència a punts d'ancoratge

En resum, l'avaluació de càrrega en ancoratges és de gran importància, particularment en sistemes de bastiment tubular o amb estructures en forma de cremallera. Complir amb els estàndards i requisits establerts garanteix que s'avaluï amb precisió la resistència dels ancoratges, proporcionant seguretat als treballadors que operen en alçades. Aquest procés d'avaluació de càrrega comporta que els punts d'ancoratge assoleixin els nivells requerits de seguretat, assegurant un entorn laboral segur i fiable a la indústria de la construcció.

Luciano Rigoni
Luciano Rigoni
Enginyer civil. Tècnic Responsable a Sermaco Valencia
  • Coordinació de tasques i equips de treball 
  • Anàlisi i gestió d'obres per a treballs en alçada
  • Avaluació de rendiments

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes