fons next generation

Fons Next Generation com a estratègia clau a l'economia europea

El panorama residencial d?Espanya es troba al centre d?un ambiciós pla governamental destinat a impulsar la recuperació econòmica i social. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per a entorns residencials emergeix com una estratègia clau per revitalitzar edificis, habitatges i barris a tot el país.

Distribució dels Fons Next Generation

La distribució dels fons Next Generation EU, dirigits cap a aquest propòsit, es canalitzarà a través de les comunitats autònomes. Aquest enfocament, d'acord amb un acord basat en el nombre de llars de cada regió segons l'Enquesta Contínua de Llars de l'INE de 2020, busca assegurar una distribució equitativa i eficaç dels recursos.

El programa no sols apunta a la renovació física dels habitatges, sinó que també té com a objectiu fonamental impulsar l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Es preveu que per al segon trimestre del 2026 s'assoleixin unes 510.000 actuacions de renovació d'habitatges, cosa que representa un ritme mitjà de 71.000 habitatges cada any.

Un dels pilars fonamentals daquestes actuacions és la reducció del consum denergia no renovable a les llars. L'objectiu global és ambiciós: es vol reduir almenys un 30% el consum d'energia no renovable i descarbonitzar, a més de disminuir la demanda de calefacció i refrigeració en un mínim del 7%. Per assolir aquests objectius, cal un rigorós procés d'acreditació de la reducció del consum, on experts emeten certificats energètics dels habitatges o edificis abans i després de les intervencions.

Estratègia per assolir els objectius establerts pel PRTR

L'estratègia més efectiva per assolir els llindars exigits pel PRTR implica intervenir a l'envoltant de l'edifici. Això inclou la col·locació d'aïllament a façanes i cobertes, així com la substitució de fusteries per altres amb trencament de pont tèrmic. Aquestes mesures no només contribueixen a l'eficiència energètica, sinó que també milloren l'habitabilitat i el confort de les llars, reduint els costos a llarg termini i enfortint la sostenibilitat ambiental.

El programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials representa un pas significatiu cap a un futur més sostenible i habitable pels ciutadans espanyols. Més enllà de la renovació física dels edificis, aquesta iniciativa promou un canvi cultural cap a l'eficiència energètica i la preservació del medi ambient, establint les bases per a comunitats més resilients i pròsperes a tot el país.

Com sol·licitar els ajuts?

Catalunya

En primer lloc, Catalunya ha implementat 11 missions definides pel Govern de la Generalitat per destinar-hi els fons Next Generation. Al PRTR contemplat a Catalunya els sol·licitants hauran d'adreçar-se a una entitat o una altra depenent d'on es trobe l'edifici.

Si l'edifici està situat a Barcelona, ​​us heu de dirigir al Consorci de l'habitatge de Barcelona. El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria, però va acabar el 30 de juny de 2023.

A l'àrea metropolitana excloent-ne Barcelona, ​​cal adreçar-se al Consorci metropolità de l'habitatge. El termini de presentació de les sol·licituds per a tots els programes comença l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 30 de juny de 2026, inclòs. Això no obstant, aquest termini es podrà ampliar per resolució del director general del Consorci.

Finalment, excloent-ne l'àrea metropolitana, a Catalunya l'entitat és l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Oficines Tècniques de la rehabilitació. El termini de presentació de tots aquests ajuts va finalitzar el passat 30 de novembre del 2023.

Comunitat Valenciana

En segon lloc, a la Comunitat Valenciana el termini per sol·licitar les ajudes va finalitzar el passat 28 de desembre de 2023. Els beneficiaris de les subvencions havien de complir una sèrie de requisits i condicions a complir. Per exemple, la reducció d'almenys un 30% a l'indicador de consum d'energia primària no renovable.

Regió de Múrcia

Finalment, a la Regió de Múrcia el termini de presentació d'ajudes finalitzarà el 31 de juliol de 2024. Les ajudes ofertes pel govern regional representen una oportunitat tangible perquè els ciutadans millorin l'eficiència energètica de casa i edificis de manera significativa. Amb un rang de subvenció que va des del 40% fins al 80% del cost de les obres de millora, i amb quanties que oscil·len entre els 3.000€ i els 18.800€, la qual cosa ofereix un suport econòmic substancial per fomentar l'adopció de mesures sostenibles. Les persones interessades han d'accedir a la seu electrònica de CARM i emplenar el formulari.

S'han acabat els terminis de presentació de la zona?

És molest assabentar-te d'aquestes oportunitats quan ja s'han acabat els terminis de presentació de sol·licituds. Per això, és importantíssim mantenir-se al dia del Calendari de Convocatòries previstes del Pla de Recuperació i sol·licitar, en cas que sigui procedent, la que més t'interessi. Les previstes pel 2024 relacionades amb l'habitatge són:

  1. Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials. Rehabilitació a nivell barri.
  2. Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials. Rehabilitació integral dedificis.
  3. Programa de construcció d'habitatges de lloguer social.
Jessica Navarro Gómez
Delineant tècnic a Sermaco

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes