caigudes a diferent nivell dalçada. T'expliquem on es poden produir i com evitar-les.

Caigudes a diferent nivell d'alçada: com evitar-les – 2a part

Al primer article de com evitar les caigudes en altura, vèiem les principals mesures preventives i els mitjans de protecció col·lectius i individuals. En aquesta segona part de com evitar caigudes a diferent nivell d'alçada, repassarem quins agents materials tenen més possibilitats de generar aquests riscos.

Agents materials que generen el risc de caigudes a diferent nivell d'alçada

Obertures

Les obertures s'hauran de protegir amb baranes ja estiguin a les parets com als pisos. Les obertures a parets s'han de protegir amb baranes sempre que estiguin a menys de 100 cm sobre el pis i hi hagi risc de caiguda de més de 2m.

Per a les obertures als pisos, cal posar barana perimetralment mitjançant fustes o qualsevol cosa que creï una cobertura fixa que no es pugui desplaçar amb facilitat.

Plataformes de treball

Deuen ser preferiblement metàl·liques, es pot utilitzar de fusta, però sempre que estan netes i que no tinguin defectes ni nusos visibles. L'amplada mínima ha de ser de 60 cm.

Si s'utilitzen taulons de fusta, han d'estar perfectament encaixats als seus suports. Quan s'uneixen entre elles, han d'estar sobreposades entre 20 i 30 cm per poder facilitar-ne la fixació.

La resistència de les fustes deurà tal que pugui aguantar les càrregues de persones i objectes.

Passarel·les

Si estan a més de 2 m d'alçada sobre el terra o pis han de tenir una amplada mínima de 60 cm i tindran un pis continu amb baranes i sòcols.

Plataforma de formigonat

Poden ser de castellets o modular. Han de tenir accés segur mitjançant escala, perímetre protegit amb baranes superiors, intermèdies i sòcols. S'utilitzen per encofrar, formigonar i vibrar.

Rep assessorament tècnic

25 anys treballant per estar a la teva altura

Escales fixes i de servei

En escales que tinguin 4 o més contrapeldaños, s'hauran de protegir mitjançant baranes.

Bastides

Són equips de treball muntats temporalment o permanentment per realitzar treballs en alçada, a més de recollida de ferramentes, productes i materials. El risc més important a les bastides és la caiguda en altura, per evitar-ho s'han de muntar, utilitzar i desmuntar correctament.

Els tipus més freqüents són:

 1. plataformes suspeses de nivell variable hi ha dos tipus:
  1. Unitat de manteniment dedifici: Instal·lades permanentment.
  2. Plataformes temporals suspeses: Utilitzades per a tasques específiques en construcció.
 2. Plataformes elevades sobre pal Instal·lades temporalment per fer treballs des d'ella. La plataforma es desplaça verticalment sobre 1 o 2 pals que desplacen persones juntament amb equip i material.
 3. Bastides de façana de components prefabricats De sistema nodular construeix estructures provisionals.
 4. Bastides metàl·liques tubulars De dimensions predeterminades per unions o grapes o abraçadores.
 5. Torres d´accés, torres de treball fixa i torres de treball mòbils
  1. Torres d'accés: estructures metàl·liques nodulars o tubulars d'elements prefabricats que salven diferents desnivells per facilitar el pas entre alçades.
  2. Torres de treball fixa: estructures prefabricades o tubulars amb una o més plataformes de treball i les escales d'accés.
  3. Torres de treball mòbils: estructures metàl·liques prefabricades o tubulars que es desplacen manualment sobre superfícies llises i firmes.
 6. Bastides de cavallets o cavallets: De dos cavallets metàl·lics on es recolzen taulons per conformar el pis de la bastida.

Condicions generals a les bastides

“Quant a materials, resistència, estabilitat i seguretat segons el RD 2177 / 2004.

Els riscos de caiguda o desplaçament i els de caiguda de persones i/o objectes des de plataformes de treball, passarel·les i escales s'han d'abordar tenint en compte les consideracions següents. Les bastides s'han de projectar, muntar, utilitzar i mantenir, tenint en compte els aspectes següents:

a) l'estudi previ del lloc de la instal·lació, les interferències i les servituds annexes;
b) les especificacions del fabricant (vegeu el article 41 de la Llei de PRL), així com les condicions de treball, com ara les càrregues previsibles degudes al personal, els materials, els equips, les eines, les activitats a desenvolupar;
c) la durada de les tasques;
d) la il·luminació artificial; 192 SEGURETAT EN EL TREBALL
e) les vibracions, en particular, les transmeses a través del terreny i les degudes a equips de treball;
d) les condicions meteorològiques del lloc, en particular les extremes.”

Quina és la solució que s'adapta millor al teu projecte? Contacta amb els nostres especialistes

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *